Opstap groep

De opstapgroep is een groep voor jongens in de leeftijd van 5 tot 8 jaar die in aanmerking komen voor het wedstrijdturnen. Deze groep kan worden gezien als voorbereidende groep waarbij talentvolle jongens klaargestoomd worden om uiteindelijk op wedstrijd niveau te kunnen turnen. Dit betekend dat we werken aan een goede basis, zodat het aanleren van elementen aan de toestellen later goed zal gaan.

 

herenturnen

A-Selectie

De A-selectie heren is onderverdeeld in onderbouw en bovenbouw. In de onderbouw is de groep voor jongens in de leeftijd 9 - 12 jaar die op een hoog nationaal niveau turnen. Dit is een leuke en gemotiveerde groep met jongens die helemaal weg zijn van de sport. Je komt in aanmerking voor deze groep wanneer je minimaal 2e divisie turnt.
De A-selectie van de bovenbouw is een groep voor wedstrijd turners in de keuze-oefenstof vanaf 12 jaar. Deze groep bestaat uit volwassen wedstrijd turners die op nationaal niveau presteren vanaf de 3e divisie.

 

B-Selectie

Ook bij de B-selectie is er sprake van onderbouw en bovenbouw groepen. De onderbouw is de groep jongens in de leeftijd 9-12 jaar die ook actief meedoen aan wedstrijden, maar niet op hoog nationaal niveau. Hier wordt serieus gewerkt aan een langdurige carrière als turner. In deze groep is het ook mogelijk om in te stromen als je te oud bent voor de opstap groep. Je komt in aanmerking voor deze groep als je in staat bent om wedstrijden te turnen in de 3e of 4e divisie.
De B-Selectie van de bovenbouw bestaat ook uit wedstrijd turners vanaf de 4e divisie. Deze groep bestaat uit turners ouder dan 12 jaar die graag bezig zijn met de sport.

 

C-Selectie

De C-selectie van de onderbouw is de overbruggingsgroep tussen de recreatieve tak van de vereniging en de wedstrijd tak. De onderbouw is ook voor jongens in de leeftijd 9-12 jaar maar hier worden geen officiële KNGU wedstrijden gedaan. Wel wordt er meegedaan aan andere leuke wedstrijdjes zoals de springkampioenschappen of vriendschappelijke wedstrijden.
De C-selectie van de bovenbouw is een selectie voor sporters vanaf 12 jaar die graag bezig zijn met echt toestelturnen maar dit niet op wedstrijdniveau doen.